Adalet Lisans Tamamlama

Bosna Hersek Eğitim Sistemi

Savaşın sone erdiği 1995 yılından sonra Federal bir yapıda tek bir devlet olarak yaşamayı hedeflenen Bosna-Hersek’te şuanda üç farklı etnik kökenin yaşadığı ayrı bölgelerde üç farklı eğitim sistemi uygulanmaktadır.

Hırvatların hakim olduğu kantonlarda Bosna Hersek te eğitim modeli Hırvatistan’daki eğitim sisteminin aynısıdır. Bosna Sırp Devleti’nde uygulanan Bosna hersek eğitim sistemi Sırbistan-Karadağ’daki müfredatın aynısıdır. Müslüman Boşnakların egemenliğindeki Federasyon bölgesinde ise Bosna hersek eğitim müfredatı, sadece Boşnaklar tarafından kullanılmakta ve diğer iki toplum tarafından önemsenmemektedir.

Son dönemde uluslararası toplumun bilhassa AGİK “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konseyi” gözetimindeki Bosna hersekte eğitim sürecindeki öncelikli amaç; siyasi, dini, kültürel ve etnik ayrımcılık olmadan tüm çocuk haklarına saygılı yürütülen kültürel ve teknik yönden kuvvetli okullar ve eğitim modeli oluşturmaktır.

Avrupa Kalite Güvencesi Birliği’nin (European Association of Quality Assurance, ENQA ) geliştirdiği ve Avrupa yükseköğretim alanındaki yükseköğretim kurumlarını kapsayan “Kalite Güvencesi Standartları ve Uygulama Prensipleri”nin, üye ülke uygulamalarının, Ulusal Yeterlilikler Çerçeveleri uygulamalarının, doktora programlarının da dahil olduğu ortak yükseköğretim programlarının Bosnada eğitim sisteminde esnek bir yapı oluşturmaktır. 2005 yılında Norveç’teki Bergen kentinde yapılan Bergen Konferansı’ndan Bosnada eğitim veren Bosna üniversiteleri için 3 öncelik alanı belirlenmiştir:

Yüksek lisans da dahil olmak üzere Saraybosnada üniversite yükseköğretim programlarının iki aşamalı olması,
Bosna üniversiteleri bünyesinde verilen yükseköğrenimin diploma ve dereceleri ile öğretim süresinin tanınması,
Kaliteli eğitim güvencesi

Almanya’nın başkenti Berlin’deki konferansta Bologna Süreci dahilindeki ülkelere; Bosna-Hersek, , Rusya Federasyonu, Vatikan Cumhuriyeti, Sırbistan-Karadağ, Makedonya, Andora ve Arnavutluk katılarak ülke sayısı 46’a çıkartılmıştır.
Bosna hersek üniversitesi başta olmak üzere tüm Bosna üniversiteleri Eurostar Yurtdışı Eğitim Merkezi Başvuru Ofisi danışmanlığı ve aracılığı ile Türkiye’den de öğrenci kabul etmektedir. Tanınması da bulunduğu için tercih edilmesinde büyük avantaj olan seçkin Saraybosna üniversite seçimlerinin doğru adresi olan Eurostar Yurtdışı Eğitim Merkezi Başvuru Ofisi, farklı bir kültür ortamında Bosna hersek üniversite kalitesini yaşamak isteyen tüm öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmektedir.

Bosnahersek üniversite eğitiminde kabul görmüş “eğitim kalitesi” anlayışı iki farklı perspektiften incelenebilir; yüksek öğretim öncesi eğitim ve yüksek öğretimin kendisi. Şuanda Bosnada eğitim; ortaöğretim ve ilköğretim süresinde Yugoslav Eğitim Modeline göre yapılmakta ve tüm öğrencilerin yükseköğretime sağlam temellerle başlaması sağlamaktadır. Bosnahersek üniversitesi de dahil ülkedeki tüm üniversiteler doğrudan seçilebilir ve ayrıca yükseköğretim süresi de öğrencinin arzu ettiği şekilde uzatılabilir.

Ülkenin bağımsızlığını kazanmasından sonraki yıllarda Saraybosnada üniversite eğitimi seviyesi düşük olsa da, kısa sürede yurtdışı üniversiteleri ile yapılan yoğun işbirliğinin sonucunda Avrupa standartlarında bir eğitim sistemi geliştirilmiştir. Bosnahersek Bosna üniversitesi ve diğer tüm Bosna üniversiteleri, Avrupa Birliği Üniversite Kriteri olan Bologna Antlaşması’na uygun olarak günümüzün kariyer sahibi akademik personellerine sahip hale gelmiştir.

Dünyanın birçok farklı ülkesinden gelen öğrencilere kucak açan ve yaptığı akademik çalışmaları ile dünya genelinde saygın bir konuma sahip olan öğretim görevlileri ile Bosna hersek Bosna üniversitesi ve bosna hersekte eğitim veren diğer üniversiteler, Eurostar Yurtdışı Eğitim Merkezi Başvuru Ofisi aracılığı ile sizlere üst düzey bir yükseköğretim şansı sunuyor. Avrupa kültürünün ortak yaşandığı bir çevrede yaşayarak, yükseköğretim denkliğine sahip olan Bosna hersek üniversite eğitiminden yararlanmak için Eurostar Yurtdışı Eğitim Merkezi Başvuru Ofisi ile iletişime geçin. Eurostar Yurtdışı Eğitim Merkezi Başvuru Ofisi danışmanlığı ile sizler de Bosnada eğitim görebilir ve sahip olduğunuz kaliteli öğrenim ile kariyerine bir adım önde başlayın.

Üniversitenin Konumu